Iwona Sagan: Selected Publications


2012

(with M. Szmytkowska) (eds) Miasto w dobie neoliberalnego urbanizmu, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

(with M. Grabkowska) ‘Negotiating participatory regeneration in the post-socialist inner city’, in M. Leary and J. McCarthy (eds) A Companion to Urban Regeneration: Global Constraints, Local Opportunities, London: Routledge.

(with M. Grabkowska) ‘Urban Regeneration in Gdańsk, Poland: Local Regimes and Tensions Between Top-Down Strategies and Endogenous Renewal’, European Planning Studies, 20 (7): 1135–54.

‘Polnische Regional- und Metropolenpolitik: Kohärenz oder Konkurrenz?’, in A. Kaluza and J. Wierczimok (eds) Jahrbuch Polen 2012 – Regionen, Wiesbaden: Otto Harrassowitz.

2011

(with Z. Canowiecki) Między integracją a konkurencją. Gdańsko-Gdyński Obszar Metropolitalny, Warsaw: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

(with A. Miazga) ‘Wsparcie unijne a kierunki polityki rozwoju w Polsce Wschodniej’, Studia Regionalne i Lokalne, 46(4): 5–29.

(with S. Marcińczak) ‘The socio-spatial restructuring of Łódź, Poland’, Urban Studies, 48(9): 1789–1809.

(with S. Kabisch) ‘The Inner City in Focus’, in A. Haase, A. Steinführer et al. (eds) Residential Change and Demographic Challenge. The Inner City of East Central Europe in the 21st Century, Aldershot: Ashgate.

2010

‘Post-Socialist Transformation, European Neighbourhood and Civil Society Networks between Poland, Russia and Ukraine: A Case of Multi-level Contingency’ Journal of European Integration, 32(5): 439–56.

2009

‘Polityka miejskiego współzarządzania. Walory koncepcji i ograniczenia praktyki’, in G. Gorzelak, M.S. Szczepański and W. Ślęzak-Tazbir (eds) Człowiek – Miasto – Region. Związki i interakcje, Warsaw: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

2008

‘Regions, New Regionalism and Regime Theory: Deciphering Post-Socialist Institutional Change’, in J.W. Scott (ed.) De-coding New Regionalism. Shifting Socio-political Contexts in Central Europe and Latin America, Aldershot: Ashgate.

‘Miasto jako przedmiot badań geografii’, in B. Jałowiecki (ed.) Miasto jako przedmiot badań naukowych w początkach XXI wieku, Warsaw: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

2007

‘Regional transformation in postsocialist Poland’, Political Studies of Pécs, IV: 75–85.

2005

(with D.M. Smith) (eds) Society, economy, environment – towards the sustainable city, Gdańsk and Poznań: University of Gdańsk, Department of Economic Geography, Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

(with H. Halkier) (eds) Regionalism Contested. Institution, Society and Governance, Aldershot: Ashgate.

‘Perspektywy rozwoju polskich metropolii w okresie globalnych i postsocjalistycznych przemian’, in P. Lorens (ed.) Integracja i dezintegracja obszarów metropolitalnych, Warsaw: Urbanista.

‘The policy of sustainable development in post-socialist cities’, in I. Sagan and D.M. Smith (eds) Society, economy, environment – towards the sustainable city, Gdańsk and Poznań: Department of Economic Geography, Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

(with R. Lee) ‘Spatialities of regional transformation in Central Europe and the administrative spaces of the EU’, in I. Sagan and H. Halkier (eds) Regionalism Contested. Institution, Society and Governance, Aldershot: Ashgate.

2004

(with M. Czepczyński) (eds) Featuring the quality of urban life in contemporary cities of Eastern and Western Europe, Gdańsk and Poznań: University of Gdańsk, Department of Economic Geography, Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

‘Współczesne studia regionalne – teoria i metodologia, a także praktyka’, Studia Regionalne i Lokalne, 16(2): 25–39.

‘Looking for the nature of the contemporary region’, Progress in Human Geography, 28(2): 141–4.

2003

(with M. Czepczyński) (eds) Wymiar i współczesne interpretacje regionu, Gdańsk and Poznań: Katedra Geografii Ekonomicznej, Uniwersytet Gdański.

2003

(with M. Czepczyński) (eds) Wybrane problemy badawcze geografii społecznej w Polsce, Gdańsk: Katedra Geografii Ekonomicznej, Uniwersytet Gdański.

2000

Miasto. Scena konfliktów i współpracy. Rozwój miast w świetle koncepcji reżimu miejskiego, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

‘Teoria reżimu miejskiego’, Czasopismo Geograficzne, 71(3–4): 279–97. ‘Metodologiczne dylematy współczesnej geografii społeczno-ekonomicznej’, Studia Regionalne i Lokalne, 2(2): 5–19.

1995

Procesy uprzemysłowienia w powojennej Polsce, Gdańsk: GTN.