Iwona Sagan: Ausgewählte Veröffentlichungen


2012

(mit M. Szmytkowska) (Hrsg.) Miasto w dobie neoliberalnego urbanizmu, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

(mit M. Grabkowska) Negotiating participatory regeneration in the post-socialist inner city. In: Leary, M. und McCarthy, J. (Hrsg.) A Companion to Urban Regeneration: Global Constraints, Local Opportunities, London: Routledge.

(mit M. Grabkowska) Urban Regeneration in Gdańsk, Poland: Local Regimes and Tensions Between Top-Down Strategies and Endogenous Renewal. In: European Planning Studies, 20, Nr. 7, S. 1135–54.

Polnische Regional- und Metropolenpolitik: Kohärenz oder Konkurrenz? In: Kaluza, A. und Wierczimok, J. (Hrsg.) Jahrbuch Polen 2012 – Regionen, Wiesbaden: Otto Harrassowitz.

2011

(mit Z. Canowiecki) Między integracją a konkurencją. Gdańsko-Gdyński Obszar Metropolitalny, Warsaw: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

(mit A. Miazga) Wsparcie unijne a kierunki polityki rozwoju w Polsce Wschodniej. In: Studia Regionalne i Lokalne, 46, Nr. 4, S. 5–29.

(mit S. Marcińczak) The socio-spatial restructuring of Łódź, Poland. In: Urban Studies, 48, Nr. 9, S. 1789–1809.

(mit S. Kabisch) The Inner City in Focus. In: Haase, A., Steinführer, A. et al. (Hrsg.) Residential Change and Demographic Challenge. The Inner City of East Central Europe in the 21st Century, Aldershot: Ashgate.

2010

Post-Socialist Transformation, European Neighbourhood and Civil Society Networks between Poland, Russia and Ukraine: A Case of Multi-level Contingency. In: Journal of European Integration, 32, Nr. 5, S. 439–56.

2009

Polityka miejskiego współzarządzania. Walory koncepcji i ograniczenia praktyki. In: G. Gorzelak, M.S. Szczepański, M.S. und W. Ślęzak-Tazbir, W. (Hrsg.) Człowiek – Miasto – Region. Związki i interakcje, Warsaw: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

2008

Regions, New Regionalism and Regime Theory: Deciphering Post-Socialist Institutional Change. In: Scott, J. W. (Hrsg.) De-coding New Regionalism. Shifting Socio-political Contexts in Central Europe and Latin America, Aldershot: Ashgate.

Miasto jako przedmiot badań geografii. In: Jałowiecki, B. (Hrsg.) Miasto jako przedmiot badań naukowych w początkach XXI wieku, Warsaw: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

2007

Regional transformation in postsocialist Poland. In: Political Studies of Pécs, IV, S. 75–85.

2005

(mit D.M. Smith) (Hrsg.) Society, economy, environment – towards the sustainable city, Gdańsk und Poznań: Universität Gdańsk, Department of Economic Geography, Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

(mit H. Halkier) (Hrsg.) Regionalism Contested. Institution, Society and Governance, Aldershot: Ashgate.

Perspektywy rozwoju polskich metropolii w okresie globalnych i postsocjalistycznych przemian. In: Lorens, P. (Hrsg.) Integracja i dezintegracja obszarów metropolitalnych, Warsaw: Urbanista.

The policy of sustainable development in post-socialist cities. In: Sagan, I. und Smith, D. M. (Hrsg.) Society, economy, environment – towards the sustainable city, Gdańsk und Poznań: Department of Economic Geography, Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

(mit R. Lee) Spatialities of regional transformation in Central Europe and the administrative spaces of the EU. In: Sagan, I. und Halkier, H. (Hrsg.) Regionalism Contested. Institution, Society and Governance, Aldershot: Ashgate.

2004

(mit M. Czepczyński) (Hrsg.) Featuring the quality of urban life in contemporary cities of Eastern and Western Europe, Gdańsk und Poznań: Universität Gdańsk, Department of Economic Geography, Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Współczesne studia regionalne – teoria i metodologia, a także praktyka. In: Studia Regionalne i Lokalne, 16, Nr. 2, S. 25–39.

Looking for the nature of the contemporary region. In: Progress in Human Geography, 28, Nr. 2, S. 141–4.

2003

(mit M. Czepczyński) (Hrsg.) Wymiar i współczesne interpretacje regionu, Gdańsk und Poznań: Katedra Geografii Ekonomicznej, Uniwersytet Gdański.

2003

(mit M. Czepczyński) (Hrsg.) Wybrane problemy badawcze geografii społecznej w Polsce, Gdańsk: Katedra Geografii Ekonomicznej, Uniwersytet Gdański.

2000

Miasto. Scena konfliktów i współpracy. Rozwój miast w świetle koncepcji reżimu miejskiego, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Teoria reżimu miejskiego. In: Czasopismo Geograficzne, 71, Nr. 3 und 4, S. 279–97. Metodologiczne dylematy współczesnej geografii społeczno-ekonomicznej; In: Studia Regionalne i Lokalne, 2, Nr. 2, S. 5–19.

1995

Procesy uprzemysłowienia w powojennej Polsce, Gdańsk: GTN.